• Miljöcertifierad produktion
  • Fri frakt över 299kr
  • Leverans inom 1-4 dagar
icons
icons
icons 0
icons icons
icons 0
icons
icons

Köpvillkor 

 
ALLMÄNT 
 
Dessa allmänna villkor gäller när du som kund köper en vara via www.printby.com och/eller www.printby.se eller via någon av övriga subdomäner (”Webbplatsen”). Genom din beställning ingår du som kundavtal med PrintBy AB, organisationsnummer 559266-5375 (”Printby”) 
För att beställa varor på Webbplatsen måste du ha fyllt 18 år samt acceptera dessa villkor och förbinder dig därmed att följa dessa i sin helhet. Printby förbehåller sig rätten att neka beställningar. Vidare bekräftas att du tagit del av information om personuppgifter och cookies enligt Printbys Integritetspolicy som du hittar HÄR. 
 
Genom din beställning ingår du som kund ett bindande avtal med Printby som bekräftas med en orderbekräftelse som skickas till den e-postadress du angett. Vi råder dig att spara denna orderbekräftelse samt omedelbart kontakta oss om något är fel i denna. 
 
PRISER OCH BETALNING 
 
Vid beställning på Webbplatsen gäller de priser på Webbplatsen. Alla priser är angiva inklusive moms. Priserna inkluderar dock inte betalningsavgifter. Dessa avgifter anges separat och visas tydligt i kassan innan du lägger din beställning. 
 
De betalsätt Printby erbjuder anges på Webbplatsen. Printby förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det betalsätt du valt vid tillfället inte fungerar för köpet. Ytterligare villkor och begränsningar för betalsätt kan anges på Webbplatsen i samband med köp. 
 
Printby förbehåller sig rätten att när som helst återkalla kampanjer och rabatter som erbjuds på Webbplatsen. 
 
LEVERANS 
 
Den förväntade leveranstiden av varan anges i varukorgen samt i orderbekräftelsen. Varor levereras normalt inom den förväntade leveranstiden, de flesta fall handlar det om 1–4 arbetsdagar. Vissa produkter har lite längre produktionstid vilken kan förlänga leveranstiden. Om inget annat avtalats så sker leverans alltid senast 30 arbetsdagar från det att orderbekräftelse skickats och därmed bekräftat ordern från Printby. Skulle en leverans ta mer än 30 arbetsdagar, och detta inte beror på dig som kund, har du rätt att häva köpet. 
 
Outlösta paket omfattas ej av ångerrätten. Paket som ska hämtas ut hos ombud ska hämtas inom den tid som anges i aviseringen. Du får alltid en avisering som visar var och när paketet ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om du lämnat telefonnummer via telefonsamtal eller SMS. För ej uthämtade paket har Printby rätt att debitera dig 190 kr samt, om för specialbeställda varor som ej saknar ångerrätt, eventuella ytterligare kostnader till följd av att du inte hämtar ut paketet på överenskommet sätt. 
 
ÅNGERRÄTT 
 
Enligt konsumentskyddslagstiftning gäller 30 dagars ångerrätt vid köp av varor på nätet. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att kontakta Printby inom 30 dagar från att du eller ditt ombud mottagit varan.  
 
För varor som är producerade on-demand och/eller specialanpassade efter dina anvisningar gäller ej ovan nämnd ånger- eller bytesrätt. Detta gäller vissa varor som säljs av Printby. Om du vill ångra ett köp ska du, inom ångerfristen löpt ut, skriftligen meddela Printby till info@printby.com. Du skall ange ditt namn, din adress och annan relevant information om varan såsom ordernummer, fakturanummer och/eller namn på varan. Alternativ kan du använda konsumentverkets blankett som går att hitta på www.konsumentverket.se. 
Vid utövande av ångerrätt står du för returfrakt och du ansvarar för varans skick efter att du mottagit varan samt under returfrakten. 
 
Vid korrekt utnyttjad ångerrätt betalar Printby tillbaka det belopp du betalt för varan exklusive fraktkostnader. Printby förbehåller sig dessutom rätten att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med ursprungligt värde, om och in den mån värdeminskning beror på att du hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Återbetalning sker så snart Printby har tagit emot varan eller du kan visa att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalning sker via det betalningssätt som du valde, förutsatt att inte annat överenskommit eller att det finns hinder för sådan återbetalning. 
 
REKLAMATION 
 
Enligt gällande lagstiftning har du som kund alltid 3 års reklamationsrätt. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel och därmed inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion eller utseende. Om du önskar göra gällande fel i en beställd vara köpt ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt efter att felet har upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Vid reklamationer följer Printby riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. 
 
För returnerade och godkända reklamationer kommer Printby att kompensera dig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Printby förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Mer information finns på www.konsumentverket.se. 
 
FORCE MAJEURE 
 
Printby ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Printby inte kunnat råda över eller på annat sätt är utom Printbys kontroll t.ex. strejk, krig, extrema väderförhållanden, terroristattacker samt omfattande tekniska problem såsom fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel i eller förseningar i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits. 
 
ÄNDRING AV VILLKOREN 
 
Printby förbehåller sig rätten att när som helst i tiden göra ändringar i dessa villkor. De ändrade villkoren träder automatiskt i kraft när de offentliggörs. Sådana ändringar kommer att publiceras på Webbplatsen och gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband med köp eller besök på Webbplatsen). 
 
OGILTIGHET 
 
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd. 
 
ÖVRIGT 
 
Printby reserverar sig mot att eventuella skrivfel på Webbplatsen kan förekomma, såsom felaktiga priser eller felaktiga lagersaldon. Om felaktigt pris har angetts på en vara du har beställt kommer Printby att kontakta dig för att komma fram till hur vi ska gå vidare med beställningen. 
 
Webbplatsen, samt allt innehåll, ägs av Printby eller dess licensgivare och samarbetspartners. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktbilder, design, bilder och grafik, layout samt information om tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan godkännande av Printby. 
 
TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING
 
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Printbys kundtjänst. 
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Printbys kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (mer information hittar du på www.arn.se). Vid eventuell tvist följer Printby beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.