• Miljöcertifierad produktion
 • Fri frakt över 299kr
 • Leverans inom 1-4 dagar
icons
icons
icons 0
icons icons
icons 0
icons
icons

Policy för personuppgifter

Integritetspolicy för PrintBy AB 
Introduktion och sammanfattning 
 
Din personliga integritet är viktig för PrintBy AB (”PrintBy” eller ”vi”).  
I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, till exempel ditt namn och dina kontaktuppgifter. Genom att godkänna integritetspolicyn på hemsidan, i samband med att du gör ett köp eller övrigt lämnande av personuppgifter, så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. 

 

Vi behandlar dina personuppgifter enligt följande: 

 • I den utsträckning som krävs för att kunna hantera och leverera din beställning. 
 • För att ge dig erbjudanden och inspiration, genom nyhetsbrev, sms, riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier samt i övrigt online och offline 
 • För att kommunicera med dig och besvara dina frågor 
 • För att fråga dig om PrintBy och din upplevelse av oss 
 • För att skapa och underhålla ett kundkonto (inkl. funktioner såsom favoriter). 
 • För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt). 

Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring. Du kan också läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter – vilka rättigheter du har. 

 

Läs om varför och hur lång tidsperiod vi behandlar dina personuppgifter. 

 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter? 
PrintBy AB, med organisationsnummer 559266-5375, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Notera att vissa av våra leverantörer av betalningslösningar och logistik, t ex Klarna, behandlar personuppgifter som de själva hämtar från vår hemsida eller IT-system vid genomförande av köp eller logistikprocess och är själva ansvariga för deras behandling.


Om du vill kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på info@printby.com


Från vem eller var hämtar vi dina personuppgifter? 
Vi behandlar personuppgifter som du som kund lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på hemsidan genom cookies. Detta kan t.ex. vara namn, personnummer, e-mail, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, telefonnummer & IP-adress.

 
Vem kan få tillgång till dina personuppgifter? 
Huvudsakligen behandlas dina personuppgifter av oss på PrintBy.  
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. I vissa fall delas dina personuppgifter för att fullfölja våra skyldigheter till dig på ett effektivt & bra sätt.  

 • För att leverera dina produkter till din angivna leveransadress eller utlämningsställe samt för att hantera returer så kommer vi dela dina personuppgifter med speditörsbolag
 • För att inhämta och publicera dina recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna. 
 • För att vi ska försäkra oss om att du betalar oss så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter. 
  För att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser
  oss med marknadsföringstjänster.  
 • Vi delar dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med diverse IT-tjänster. 

Du kan alltid kontakta oss ifall du vill ha mer ytterligare detaljerad information om vilka vi delar dina personuppgifter med. 


Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES? 
För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES (så kallad tredjelandsöverföring) gäller särskilda regler. Dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s medlemsstater samt EES-länderna har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet och därför kan personuppgifter föras över fritt inom det området utan begränsningar. För länder utanför det området finns däremot inte några generella regler som ger motsvarande garantier och därför får tredjelandsöverföring endast ske under särskilda förutsättningar. Det här berör varje form av överföring av information över gränserna, t. ex. många online IT-tjänster, molnbaserade tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser m.m. och behöver analyseras särskilt. 

 

Tredjelandsöverföring kommer inte förekomma avseende dina personuppgifter. 
 
Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter? 
Enligt dataskyddslagar har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter.  


Läs mer nedan om hur du kan påverka vår behandling: 


Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling 
Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev. Du har generellt sett rätt att invända när behandlingen baseras på intresseavvägning. Läs mer om vad det betyder nedan. 

 
I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Om vi kan visa övertygande legala skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om det är för anledningen att avgöra, utöva eller försvara rättsliga krav har du aldrig rätt att göra invändningar mot behandlingen.

 
Rätt till tillgång 
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av personuppgifterna som vi behandlar. 


Rätt till rättelse 
Du har rätt att gå rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. 


Rätt till radering (”rätten att bli glömd”) och begränsning av behandling 
Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att PrintBy begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen begränsas. 


Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet 
Du har alltid rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan göra det i den särskilda EU/EEA-medlemsstat där du har din hemvist, där du jobbar eller där en påstådd överträdelse av gällande lagstiftning om dataskydd skett. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndigheten. Denna rätt påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder. 

 

Rätt till dataportabilitet 
Du har rätt att fråga oss att överföra vissa av dina personuppgifter som vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet) Denna rätt tillämpas personuppgifter du har försett oss med i ett strukturerat, vanligen använt, maskinläsbart och kompatibelt format ifall:

 • Behandlingen är baserad på samtycke eller ett kontrakt; och 
 • Behandlingen utförs automatiskt 

När du utövar din rättighet till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifter överförda direkt från PrintBy till en annan dataansvarig. 
 
Hur och varför behandlar PrintBy dina personuppgifter? 
Vi ser det som en hygienfaktor att vara helt transparant angående hur och varför vi behandlar just dina personuppgifter. Under respektive rubrik och förtydligande nedan kan du läsa mer detaljerad information om varför/syftet med hur vi behandlar dina personuppgifter (syften med behandlingen), vilka personuppgifter vi behandlar, vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter samt  hur länge vi behandlar dina personuppgifter för respektive syfte. 
 
Behandling före köp 
För att vi ska kunna kommunicera med dig & för att få feedback från dig så måste vi behandla dina personuppgifter. Om du inte förser oss med dina personuppgifter för dessa syften så kommer vi inte kunna förse dig med våra tjänster eller kunna besvara dina frågor. 


För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? 
För att besvara dina frågor. 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Ditt namn, kontaktinformation, bilder som du skickar till oss och annan information som du förser oss med. 

 

Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? 
Behandling är nödvändigt för utförandet av vårt kontrakt med dig. 

 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet? 
I tre (3) år eller så länge det krävs av lagen. 
 
Behandling som krävs för genomförande av köp och avtal eller liknande. 
För att vi ska kunna genomföra ditt köp, till exempel leverera produkten, behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att följa lagstadgar eller andra krav, som till exempel bokföringslagens krav att spara uppgifter samt konsumentskyddslagar. Om du inte förser oss med personuppgifter för dessa syften kommer vi inte kunna genomföra ditt köp hos oss. 


Vänligen notera att även våra leverantörer av betalningslösningar behandlar dina personuppgifter för att administrera betalningen för din order. Våra leverantörer av betalningslösningar är oberoende ansvariga för sån behandling. Vissa av våra leverantörer av betalningslösningar tillåter dig att välja ett enklare sätt att genomföra köp genom att automatiskt fylla i dina personuppgifter eller bli ihågkommen på din enhet. 
 
För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? 
För att administrera ditt köp, dvs att veta vem vi ingår ett avtal med, för att bekräfta ditt köp, för att leverera ditt köp och kommunicera med dig angående din leverans samt samla information om din upplevelse. 


Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Dina kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, leveransadress, telefonnummer samt orderinformation, IP-adress och vald betalningsmetod. 

 

Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? 
Behandling är nödvändigt för utförandet av vårt kontrakt med dig 

 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet? 
Tolv (12) månader efter lagd order. 

 

_________________________________________________________________________________
För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? 
Om du vill använda din ångerrätt och för att kunna följa konsumentsskyddslagar. 


Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, adress och information om ditt köp, till exempel din betalningsmetod.  
 
Vi sparar även informationen som du angav när du använder din ångerrätt. 


Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? 
Behandlingen är nödvändig för utförandet av vårt kontrakt med dig och för oss att följa relevanta konsumentskyddslagar. 


Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet? 
Från när du genomför ditt köp och tolv (12) månader därefter. Om du väljer att nyttja någon av dina rättigheter kommer vi att behandla dina personuppgifter tills vi har tagit ett beslut angående ångerrätten och slutfört eventuell återbetalning. 

_________________________________________________________________________________


För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? 
För att hantera eventuella klagomål, reklamationer och/eller rättsliga tvister mot oss. 


Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Ditt namn, kontaktuppgifter, information du uppgett som är relevant inom ramarna för klagomålet, reklamationen och/eller rättsliga tvisten. 


Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? 
Behandlingen är nödvändig för oss för att följa relevanta konsumentskyddslagar och vårt berättigade intresse att hantera klagomål, reklamationer och/eller försvara oss mot rättsliga krav. 


Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet? 
Från när vi blir uppmärksammade om ditt klagomål, din reklamation och/eller rättslig tvist och så länge det är pågående. Om vi avvisar ditt anspråk så lagrar vi alltid informationen i tolv (12) månader ifall du skulle välja att ha din rättsliga tvist granskad av en annan insats. 
_________________________________________________________________________________ 
För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? 
För att följa lagar, såsom exempelvis bokföringslagen och penningtvättslagstiftning. 


Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Information på din faktura som till exempel köphistorik, namn och kontaktuppgifter. 


Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? 
Behandlingen är nödvändig för att vi ska följa relevant lagstiftning. 


Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet? 
Från när du genomför ditt köp och sju (7) till åtta (8) år i enlighet med svensk bokföringslag och fem till tio (5-10) år enligt penningtvättslagstiftning. 
 
Behandling för att hantera ditt kundkonto 
För att hantera ditt kundkonto behandlar vi dina personuppgifter för utförandet av vårt kontrakt med dig. Om du inte förser oss med personuppgifter för detta syfte kan vi inte förse dig med ditt kundkonto. 


För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? 
För att hantera ditt kundkonto som du har skapat. Detta inkluderar att skicka dig uppdaterad information om ditt konto och vår integritetspolicy. Det inkluderar också behandling för att vidta säkerhetsåtgärder gällande ditt konto. 


Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Ditt namn, personnummer, e-postadress, mobilnummer, cookies och IP-adress, användarnamn och leveransadress. 


Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? 
Behandling är nödvändigt för utförandet av vårt kontrakt, för att förse dig med ett konto när du har bestämt dig för att ha ett konto. Behandling för att skicka uppdateringar av vår integritetspolicy till dig är nödvändigt för att följa lagar och regler. 


Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet? 
Vi lagrar dina personuppgifter från när du gör ett köp och två (2) år från din senaste inloggning eller tills du ber oss att ta bort ditt konto. 
 
Behandling för att dela inspiration, kommunicera nyheter och relevanta erbjudanden till dig 
 
För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? 
För att göra riktad marknadsföring mot dig i sociala medier och hos tredje parts sajter. 


Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Din e-postadress, cookies och IP-adress. 


Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? 
Vårt berättigade intresse är att använda dina personliga uppgifter för direktmarknadsföring och att göra vår marknadsföring mer relevant för dig. 
Vi gör bara detta ifall du har genomfört ett köp från oss och inte har invänt mot att ta emot marknadsföring. 


Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet? 
Dina personuppgifter kommer att behandlas från när du har genomfört ditt köp i två (2) år om du inte motsätter dig vår marknadsföring innan. 
_________________________________________________________________________________ 
 
För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? 
För att marknadsföra våra produkter på vår hemsida kan vi komma att publicera dina bilder/filmer av produkten som du har delat på din sociala media-profil och taggat #printby @printbycom 


Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Filmsekvensen/bilden som du har delat i sociala medier, ditt användarnamn och din text. Dessa kan inkludera personlig information om dig. 
 
Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? 
Vårt berättigade intresse är att publicera material som du taggat #printby @printbycom 


Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet? 
Till dess att du framför att du inte längre vill att vi visar filmsekvensen/bilden på vår hemsida/i våra kanaler. 
 
Hur PrintBy hanterar cookies 

 

Vad är en cookie? 
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker Webbplatsen. PrintBy använder informationen för statistik, för att följa vad besökaren gör på webbplatsen samt för att förbättra och personanpassa upplevelsen av Webbplatsen.  

 

Det finns två typer av cookies – permanenta och sessionscookies. 

 

 1. Permanenta cookies ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 
 2. En sessionscookie lagras på din dator så länge du är inne på Webbplatsen. Så fort du stänger ner webbläsaren försvinner sessionscookien. 

Hur används cookies? 
PrintBy använder cookies för att förbättra och anpassa Webbplatsen för dig som besökare. Exempel på funktioner som påverkas av cookies är: hantering av köp, inloggning till ditt kundkonto och varukorgen. Cookies hjälper också till att lagra viss information som anpassar reklam och erbjudanden för att ge dig som besökare en mer relevant upplevelse. 


Vi använder Google Analytics som kan associera information om dig som besökare med information från inloggade Googleanvändare som har gett samtycke till personanpassad annonsering. Informationen kan innehålla uppgifter om slutanvändarens plats, sökhistorik, Youtubehistorik och data från webbplatser som samarbetar med Google. Informationen används för att ge oss aggregerade och anonymiserade insikter om användarens beteende mellan olika enheter. När du använder vår sajt och accepterar spårnings- och cookiehantering samtycker du till sådan användning. Du kan komma åt och/eller radera sådan information via Googles My Activity. 


Permanenta cookies används exempelvis för att lagra eventuella personliga inställningar som gjorts på printby.com så att du slipper göra om samma sak varje gång du besöker Webbplatsen. Sessionscookies används för att föra statistik över användandet på webbplatsen. 


Notera att om du väljer att inte acceptera cookies genom att blockera/inaktivera dem kommer du inte kunna genomföra köp på Webblatsen. Även övrig funktionalitet på sajten kan vara begränsad. 


Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av det under säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Observera att det när som helst går att manuellt radera cookies från din hårddisk. 


Hur tar man bort cookies? 
Om du inte vill använda cookies kan du stänga av det under fliken inställningar i din webbläsare (se webbläsarens hjälpsidor för mer information). I webbläsaren kan du även radera tidigare lagrade cookies från webbplatser du besökt.  

 

Vilka cookies använder vi? 

Grundläggande funktionalitet: 

 • PrintBys e-handelsplattform sätter cookies för att grundläggande funktionalitet på sajten, såsom varukorgen och kassan och liknande ska fungera.
Annonsering och marknadsföring
 • Google Adwords - en cookie sätts för att anpassa annonsinnehållet och optimera annonseringen på Google. 
 • Bing Ads - en cookie sätts för att anpassa annonsinnehållet och optimera annonseringen på Bing. 
 • Facebook Ads - en cookie sätts för att anpassa annonsinnehållet i Facebooks annonsprogram. 
 • Google Dynamic Remarketing - används för remarketing. 

Analystjänster: 
  • Google Tag Manager - används för att hantera spårning på sajten. 
  • Google Analytics - för att analysera hur besökarna använder sajten sätter Google Analytics cookies för att spåra vad besökarna gör. Här kan du läsa mer om hur de används. Vi anonymiserar IP och transaktions-id i spårningen. 

 

Hur har vi bedömt intresseavvägningen när den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse? 


För vissa ändamål behandlar PrintBy dina personuppgifter och förlitar oss på vårt berättigade intresse som rättslig grund för behandlingen. Vid bedömning av den rättsliga grunden förlitar vi oss på ett intresseavvägningsanalys genom vilket vi har fastställt att våra legitima intressen för behandlingen väger tyngre än ditt intresse och din grundläggande rättighet att inte få dina personuppgifter behandlade. Vi har angivit vårt berättigade intresse i tabellerna ovan. Vänligen kontakta oss ifall du vill läsa mer om hur vi har gjort denna analys.  

 

Denna integritetspolicy antogs av PrintBy AB den 1 oktober 2020. Integritetspolicyn revideras årligen eller när omständighet så påkallar. Integritetspolicyn fastställs av styrelsen.